حجم

سال انجام

مبلغ (میلیون ریال )

نام کارفرما

نام پروژه


1393

872

استانداری سیستان و بلوچستان

انجام خدمات نقشه‌برداري براي تهيه و به هنگام رساني ، رقومي سازي و GisReady نقشه هاي بلوكه آماري شهري استان سيستان و بلوچستان در مقياس 1/2000


1392

631

استانداری سیستان و بلوچستان

انجام خدمات نقشه‌برداري براي تهيه و به هنگام رساني ، رقومي سازي و GisReady نقشه هاي بلوكه آماري شهري استان سيستان و بلوچستان در مقياس 1/2000

340 هکتار

1389

140

شرکت شهرکهای صنعتی سیستان

شبکه جمع آوری آبهای سطحی شهرک صنعتی ایرانشهر

250 هکتار

1389

185

شرکت شهرکهای صنعتی سیستان

شبکه جمع آوری آبهای سطحی شهرک صنعتی کنارک


1389

40

شرکت شهرکهای صنعتی سیستان

طراحی فاز 1 و 2 شبکه آب شهرک صنعتی زابلی


1389

77

شرکت شهرکهای صنعتی سیستان

طراحی معابر شهرک های صنعتی میرجاوه-کامبوزیا-کارگاهی


1389

47

شرکت شهرکهای صنعتی سیستان

معابر شهرک های صنعتی کنارک


1390

181

شرکت شهرکهای صنعتی سیستان

نظارت کارگاهی معابر شهرک صنعتی میانکنگی


1390

88

شرکت شهرکهای صنعتی سیستان

نظارت کارگاهی معابر شهرک صنعتی زاهدان


1389

130

شرکت شهرکهای صنعتی سیستان

مطالعات پل ورودی شهرک صنعتی کامبوزیا


1390

188

شرکت شهرکهای صنعتی سیستان

نظارت کارگاهی پل کامبوزیا - زاهدان


1390

419

شرکت شهرکهای صنعتی سیستان

نظارت کارگاهی ناحیه صنعتی میانکنگی زابل


1391

123

شرکت شهرکهای صنعتی سیستان

نقشه برداري شبكه جمع آوري فاضلاب زاهدان


1391

177

شرکت شهرکهای صنعتی سیستان

مطالعات مرحله اول ودوم شبكه فاضلاب زاهدان


1389

124

جهاد کشاورزی سیستان

نقشه برداری، مطالعه و طراحی  تجهیز و نوسازی اراضی سنتی در شهرستان زاهدان-زابل-هیرمند-کنارک-دلگان-نیک شهر


1391

157

جهاد کشاورزی سیستان

نقشه برداري مسير جاده هاي دسترسي به مزارع در سطح استان
خانه