مديران شركت

علي خادمي استانه - مدير عامل و رئيس هيئت مديره

محمد عليخاني - نائب رئيس هيئت مديره

سيد نظام الدين بلادي نژاد - عضو هيئت مديره

اين شركت در سال 1386 بصورت سهامي خاص با شماره 358494 در اداره ثبت شركت هاي تهران به ثبت رسيد و در سال 1388 موفق به اخذ رتبه هاي ذيل گرديد.

رتبه راهسازي - در پايه سه

رتبه نقشه برداري زميني - در پايه دو

رتبه فتوگرامتري - تك ظرفيتي


مديران شركت اعتقاد دارند كه بايد همواره از آخرين تكنولوژي موجود در دنيا جهت اخذ بهترين نتيجه استفاده شود در همين راستا در سال 1395 اقدام به خريد دو دستگاه پهپاد نقشه برداري از كمپاني سوئيسي سنسفلاي .نموديم


مهندسین مشاور آب راه نقشه البرز